Marketing Assistant
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 07 September 2020

Job Details

Job Description

 

Media24 TV seeks to appoint a pro-active and dedicated person to assume responsibility as Marketing Assistant for the VIA TV lifestyle channel in their Cape Town office.

 

The successful candidate will

-         assist with the creation, updating and maintenance of appealing content, communications and promotions for the channel’s website and online audience.

-         report to the digital head of marketing 

Minimum Requirements

 

 

-         Relevant degree or diploma in communications, marketing, journalism, languages, etc.

-         At least one year experience in online content management and community management.

-          

Skills & Competencies

-         Experience in online writing

 

-         Excellent written and verbal communication skills, with fluency in Afrikaans

-         Creative

-         Able to work under pressure and meet deadlines

-         Attention to detail

-         Strong writing and editing skills

-         Able to work independently

-         Able to generate creative concepts

-         Strong planning and organising skills

-         Results oriented

 

 

Duties & Responsibilities

 

 

-         Write, edit, update and publish content on the site in alignment with company culture and image

-         Update the site regularly as per schedule and make changes as required.  Set up a blog and keep it updated daily.

-         Create new pages based on existing templates

-         Arrange and coordinate with host company any technology required for online videos and podcasts.

-         Coordinate filming of interviews, editing and publishing the filmed material onto relevant sites and linking the material to imprints and other websites

-         Create and implement innovative digital marketing and digital advertising campaigns to promote the division

-         Oversee the company’s email marketing campaigns

-         Ensure accurate proofreading of e-newsletter

-         Liaise with website developers regarding maintenance and updates

 

 

About Us

Media24 is Africa's leading publishing group and offers information and entertainment 24 hours a day. The group has interests in newspapers, magazines, internet businesses, book publishing, printing plants and distribution companies. Many of these publications and businesses are award-winning leaders in their respective fields. Media24 also has many international and local sister companies in the media industry through its holding company, Naspers.

 

Closing date for applications: 11 September 2020

 

 

 

 

Bemarkingsassistent

 

Media24 TV is op soek na ’n pro-aktiewe en toegewyde bemarkingsassistent vir die VIA-TV-leefstylkanaal in hulle Kaapstadkantoor.

 

Die suksesvolle kandidaat sal:

-         help met die skep en bywerk van aangename inhoud, kommunikasie en promosies vir die kanaal se webwerf en aanlyn gehoor.

-          rapporteer aan die digitale bemarkingshoof  

Minimum vereistes

-         ’n Relevante graad of diploma in kommunikasie, bemarking, joernalistiek of tale, ens.

-         Minstens een jaar ervaring in die bestuur van aanlyn inhoud en die aanlyn gemeenskap.

 

Vaardighede en vermoëns

-         Ervaring van aanlyn skryfwerk

-         Uitstekende geskrewe en verbale kommunikasievermoëns en vlot in Afrikaans

-         Kreatief

-         Kan onder druk werk en spertye haal

-         Gesteld op detail

-         Kan goed skryf en kopie redigeer

-         Kan onafhanklik werk

-         Kan kreatiewe konsepte genereer

-         Goed met beplanning en organisasie

-         Uitkoms-georiënteerd

 

Pligte

             

            - Skryf, redigeer en publiseer inhoud vir die webwerf wat in pas is met die maatskappykultuur.

            - Hou die webwerf op datum en maak veranderings waar nodig.

            - Begin ’n blog en hou dit daagliks op datum.

            - Skep nuwe blaaie wat gebaseer is op bestaande template.

            - Reël en koördineer met die gasmaatskappy enige tegnologie wat nodig is vir aanlyn video’s en potgooie.

            - Koördineer die verfilming van onderhoude, redigering en publikasie van die verfilmde materiaal op toepaslike webwerwe en skakel die materiaal met ander webwerwe en imprints wat beteken dit in hierdie konteks?

             

- Skep en implementeer innoverende digitale bemarking en advertensieveldtogte om die afdeling te bevorder.

- Hou toesig oor die maatskappy se e-pos-bemarkingsveldtogte.

- Maak seker dat die e-nuusbrief geproeflees word.

- Skakel met webontwikkelaars oor die onderhoud en bywerking van die webwerf.

 

 

 Oor ons

Media24 is Afrika se toonaangewende uitgewersgroep en bied 24 uur per dag inligting en vermaak. Die groep het belange in koerante, tydskrifte, internetbesighede, uitgewerye, drukperse en verspreidingsmaatskappye. Baie van dié publikasies en besighede is bekroonde leiers op hul onderskeie terreine. Media24 het ook talle internasionale en plaaslike sustersmaatskappye in die mediabedryf deur sy beheermaatskappy, Naspers.

Sluitingsdatum:  11 September 2020