Commissioning Editor
Media24
Johannesburg, Gauteng
Permanent
Apply
Posted 07 September 2020

Job Details

Job Description

Media24 Lifestyle Channel seeks to appoint a Commissioning Editor to oversee local productions for a new Pan-African TV lifestyle channel, based in either Cape Town or Johannesburg and reporting to the Head of Content. The successful candidate will be responsible for creation of content briefs, managing of productions, including budgets, delivery, client and editorial management.

Minimum Requirements

 • At least 5 years hands-on experience as commissioning editor for a broadcaster.
 • Fluent in English. Other African languages could be beneficial.
 • Experience managing suppliers regarding budgets and editorial standards.
 • Ability to manage production houses.
 • A degree or national diploma in TV, Media, Scriptwriting, Drama, Music or Humanities.
 • Extensive knowledge about TV broadcasting (local and international trends).
 • Legal and financial knowledge and experience.
 • Computer literacy (Excel is critical, as well as Word and PowerPoint).
 • Familiarity with Synergy/Create Control is an advantage for loading of contracts.

Skills & Competencies

 • Editorial strength – creativity and genre knowledge
 • Planning and organising
 • Communication skills (written and verbal)
 • Interpersonal skills
 • Stakeholder relationship management
 • Attention to detail
 • Deadline driven
 • Team player
 • Negotiation skills
 • Problem solving skills
 • Project management skills

 

Duties & Responsibilities

 • Commission content briefs to industry
 • Contract production company
 • Manage production
 • Manage internal and external stakeholders
 • Research industry trends and changes

 

About Us

Media24 is Africa's leading publishing group and offers information and entertainment 24 hours a day. The group has interests in newspapers, magazines, internet businesses, book publishing, printing plants and distribution companies. Many of these publications and businesses are award-winning leaders in their respective fields. Media24 also has many international and local sister companies in the media industry through its holding company, Naspers.

Closing date for applications: 18 September 2020

 

Posbeskrywing:

Die Media24-leefstylkanaal is op soek na ’n opdraggewende regisseur vir ’n nuwe Pan-Afrika-TV-leefstylkanaal wat in Kaapstad of Johannesburg gebaseer is en sal rapporteer aan die inhoudshoof. Die persoon sal verantwoordelik wees vir die skryf van inhoudsbeskrywings, die bestuur van produksies (begrotings ingesluit), lewering, en kliënt- en redaksionele bestuur.

 

Minimum Vereistes:

 • Minstens vyf jaar ervaring as opdraggewende vervaardiger vir ’n uitsaaier
 • Vlot in Engels. Kennis van ander Afrika-tale sal voordelig wees.
 • Ervaring van die bestuur van verskaffers rakende begrotings en redaksionele standaarde.
 • Vermoë om produksiemaatskappye te bestuur.
 • ‘n Graad of nasionale diploma in TV, Media,

Draaiboekskryf, Drama, Musiek of Geesteswetenskap.

 • Uitvoerige kennis van TV-uitsending – plaaslike en internasionale tendense.
 • Ervaring en begrip van wetlike en finansiële sake.
 • Rekenaargeletterdheid (beslis Excel, Word en Powerpoint).
 • Kennis van Synergy/Create Control is ’n voordeel vir die laai van kontrakte.

 

Vaardighede en Vermoëns

 • Redaksionele kreatiwiteit en kennis van die leefstylgenre
 • Beplanning en organisasie
 • Kommunikasie (geskrewe en verbaal)
 • Interpersoonlik
 • Bestuur van verhoudings met belanghebbendes
 • Aandag aan detail
 • Spertyd-gedrewe
 • Spanspeler
 • Kan onderhandel
 • Probleemoplosser
 • Kan projekte bestuur

 

Pligte en Verantwoordelikhede

 • Skryf voorskrifte oor inhoud
 • Kontrakteer produksiemaatskappye
 • Bestuur produksies
 • Bestuur interne en eksterne belanghebbendes
 • Doen navorsing oor tendense en veranderings in die bedryf

 

Oor Ons

Media24 is Afrika se toonaangewende uitgewersgroep en bied 24 uur per dag inligting en vermaak. Die groep het belange in koerante, tydskrifte, internetbesighede, uitgewerye, drukperse en verspreidingsmaatskappye. Baie van dié publikasies en besighede is bekroonde leiers op hul onderskeie terreine. Media24 het ook talle internasionale en plaaslike sustersmaatskappye in die mediabedryf deur sy beheermaatskappy, Naspers.

Sluitingsdatum:  18 September 2020