Sales representative
Media24
Johannesburg, Gauteng
Permanent
Apply
Posted 07 September 2020

Job Details

Job Description

Media24 Lifestyle Channel seeks to appoint a senior sales representative to sell airtime sponsorships as well as AFPs (advertiser funded programmes) for a new Pan-African TV lifestyle channel as well as for the Afrikaans lifestyle channel VIA (DStv channel 147). The successful candidate will be based in Johannesburg.

Duties

 • Liaising and negotiating with existing and potential clients/agencies at a senior level.
 • Making sure monthly targets are reached and even exceeded.
 • Stimulate the market by means of innovative ideas and by creating advertising platforms that will suit the client's advertising needs.
 • Identify and capitalise on opportunities to generate additional income.
 • Provide all clients and stakeholders with correct, relevant, and timeous information relevant to sponsorships.

Requirements

 • Matric or similar qualification
 • Degree or diploma in marketing would be an advantage
 • At least two years' sales experience would serve as an advantage
 • Computer literacy, especially MS Office (Excel, Word, PowerPoint, and Outlook)
 • Excellent interpersonal and negotiation skills
 • Knowledge of social-media sales platforms would be an advantage
 • Good communication skills (write and speak fluent English; knowledge of Afrikaans and an African language would be helpful)
 • Good presentation skills
 • Valid code 8 driver's licence and own, reliable transport essential
 • A positive attitude and the ability to work in an extremely pressurised environment
 • Initiative and the ability to clinch a deal
 • Attending ad-hoc functions and networking events after hours

 

About Us

Media24 is Africa's leading publishing group and offers information and entertainment 24 hours a day. The group has interests in newspapers, magazines, internet businesses, book publishing, printing plants and distribution companies. Many of these publications and businesses are award-winning leaders in their respective fields. Media24 also has many international and local sister companies in the media industry through its holding company, Naspers.

Closing date for applications: 18 September 2020

 

 

Media24-leefstylkanaal benodig die dienste van ’n senior verkoopsverteenwoordiger om lugtydborgskappe sowel as adverteerdergeborgde programme (AFPs) vir ’n nuwe Pan-Afrika-leefstylkanaal sowel as die Afrikaanse leefstylkanaal VIA (DStv kanaal 147) te verkoop. Die suksesvolle kandidaat sal in Johannesburg gebaseer wees.

Pligte

 • Skakel en onderhandel met bestaande en potensiële kliënte/agentskappe op ’n senior vlak.
 • Maak seker maandelikse teikens word bereik en selfs oorskry.
 • Stimuleer die mark deur middel van innoverende idees en deur borgskaplatforms te skep wat die kliënt se behoeftes sal pas.
 • Identifiseer en kapitaliseer op geleenthede om bykomende inkomste te genereer.
 • Voorsien alle kliënte en belanghebbendes van korrekte en tydige inligting wat relevant is vir borgskappe.

Vereistes

 • Matriek of soortgelyke kwalifikasie
 • Graad of diploma in bemarking sal ’n voordeel wees
 • Minstens twee jaar ervaring van verkope sal 'n voordeel wees
 • Rekenaargeletterdheid, veral MS Office (Excel, Word, PowerPoint en Outlook)
 • Uitstekende interpersoonlike en onderhandelingsvaardighede
 • Kennis van sosialemedia-verkoopsplatforms sal ’n voordeel wees
 • Goeie kommunikasievaardighede (skryf en praat vlot Engels; kennis van Afrikaans en ’n Afrika-taal sal van nut wees)
 • Goeie aanbiedingsvaardighede
 • Geldige kode 8-rybewys en eie, betroubare vervoer is noodsaaklik
 • ’n Positiewe gesindheid en die vermoë om in 'n uiters druk omgewing te werk
 • Inisiatief en die vermoë om 'n ooreenkoms te beklink
 • Bywoning van ad hoc-funksies en geleenthede na-ure om te netwerk

Oor ons

Media24 is Afrika se toonaangewende uitgewersgroep en bied 24 uur per dag inligting en vermaak. Die groep het belange in koerante, tydskrifte, internetbesighede, uitgewerye, drukperse en verspreidingsmaatskappye. Baie van dié publikasies en besighede is bekroonde leiers op hul onderskeie terreine. Media24 het ook talle internasionale en plaaslike sustersmaatskappye in die mediabedryf deur sy beheermaatskappy, Naspers. In ruil vir die suksesvolle kandidaat se dienste bied die maatskappy 'n mededingende vergoedingspakket wat 'n winsgewende kommissiestruktuur asook lidmaatskap van die mediese en pensioenfonds insluit vir diegene wat daarvoor kwalifiseer.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 September 2020